субота, 31 жовтня 2015 р.

Творчі проекти(Слайд 1)                 Тема. Форми проведення класних  годин
Виховні  години  є  основним компонентом системи  роботи класного керівника.
Тематика виховних годин може бути різноманітною, й отже не існує меж для педагогічної  творчості  класного  керівника  щодо  форми  проведення класної години. Також неможливо заздалегідь передбачити всі проблеми в класі і включити їх  обговорення до плану виховної роботи, що надає для проведення виховної години завжди елемент новизни, непередбачуваності.
На превеликий жаль, частина класних керівників вважає, що виховна година – це  час  для нотацій  вчителя по  відношенню  до  учнів  за  їх  навчання  та  поведінку, забуваючи,  що  виховна  година,  як  основна  форма  роботи  класного  керівника з класом, повинна реалізовувати свої функції, мати чітко визначену мету. 
(Слайд 2) Як організувати і провести дійсно вдалу класну годину?  Як домогтися щоб вона  розвивала моральні, етичні, естетичні, науково-пізнавальні та світоглядні погляди учнів.
(Слайд 3) Насамперед при її організації та проведенні слід керуватися такими принципами, як:
-         взаємозв'язок самосвідомості учня та його діяльності, що передбачає вибір таких форм і методів роботи, які впливають одночасно і на свідомість, і на поведінку дитини;
-         особистісно орієнтований підхід, що дає змогу найбільше уваги приділяти розвитку особистих якостей учня;
-         варіативність, а саме гнучке наслідування програми виховної роботи і коригування її змісту залежно від актуальності певних проблем, питань, заходів, акцій тощо;
-         продуктивність, що виявляється в отриманні класним керівником позитивного для формування особистості учня результату.
На виховній годині вихованці розсідаються так, як їм хочеться. Тривалість виховної години повинна бути обґрунтованою. Досвідчений класний керівник намагається не затягувати виховну годину, закінчити її до того, як діти відчують втому.
Перша виховна година, особливо в 5 класі, може тривати 20-30 хвилин, в 9-11 класах - 1 годину  (за умови, коли розглядається актуальна тема, яка зацікавила кожного школяра).
 При  організації  класної  години  доцільно:
 
 (Слайд 4) ознайомитися з основними компонентами класної години, зокрема такими, як:
 1. цільовий - завданням класної години має бути насамперед розвиток індивідуальності учня, становлення його особистості;
 2. змістовний - зміст класної години особливо важливий, адже вона має містити матеріал, необхідний для самореалізації учня;
 3. діяльнісний - учні мають бути повноправними організаторами класної години та її активними учасниками, адже це дає їм змогу застосовувати свій життєвий досвід, виявляти і розвивати індивідуальність;
 4. аналітичний - результативність класної години слід оцінювати з огляду на те, чи збагачує вона життєвий досвід учня, чи впливає на розвиток його індивідуальності і творчих здібностей.
(Слайд 5)
При  всій  розмаїтості  форм проведення виховні  години  можна систематизувати  таким чином:
виховна година – організована як спосіб колективного  планування  класної або загальношкільної справи;
виховна година – як спосіб розв’язання можливого конфлікту; 
виховна година – запланована, для підведення підсумків,  наприклад, успішності за семестр;
виховна година – як бесіда з психолого-педагогічних проблем учнів;
 система виховних годин для реалізації визначеної  освітньої  програми: людина і суспільство, людина і пізнання світу, людина і природа, народна культура і духовність тощо.
Варто звертати увагу й на те, що згідно Основних орієнтирів виховання, форми проведення класних годин різняться відповідно до вікових особливостей учнів. Відтак та форма роботи, яку ми оберемо у початковій школі не дасть бажаного результату у середній або старшій ланках.
(Слайд 6 - 10)
Найвдалішими  формами  роботи класних годин у початковій ланці є
- Ситуаційно-рольова гра;
- Сюжетно-рольова гра;
- Гра-драматизація
- Інсценізація
- Гра-мандрівка
- Ранок, свято
- Уявна подорож
- Хвилини з мистецтвом
Відвідавши класні години у середній ланці помічаємо, що  серед форм проведення класної години найпопулярнішими є:
     конкурс;
     вікторина;
     огляд;
     презентація;
     турнір.
     екскурсії 
А от для проведення класних годин у старших класах класні керівники обирають :
  диспут;
 дискусія;
 конференція;
  "круглий стіл";
  "вітальня";
 лекторій.
Про це Вам розкажуть …
На наше переконання, аби зміст освіти та виховання в школі задовольняли реальні потреби учнів,  які  необхідні  їм  у   подальшому житті, потрібно також під час проведення класних годин виховувати патріотизм, пробуджувати національну свідомість, гідність, давати знання з педагогіки, психології, економіки, права. Тому, класні керівники, які хвилюються за майбутнє  своїх  вихованців,  мають  планувати   на  виховних  годинах  зустрічі із  ветеранами, військовими, психологом, юристом, економістом, і чи не найважливіше залучати батьківську громадськість.
Запрошуємо до слова ….
(Слайд 11)      Отже,  ефективність виховної години, в якій би формі вона не  проводилась, визначається якістю її змісту, ступенем всебічності її підготовки